Rất tiếc, không có trò chơi nào ở đây!

Điều kiện hoàn trả

Không thể hoàn lại tiền sau khi khoản tiền gửi bị cáo buộc đã được thực hiện tại https://superomatic.io.

 

Bạn chỉ có thể yêu cầu hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

  • Không quá 24 giờ trôi qua kể từ khi giao dịch bị cáo buộc.
  • Trong vòng 30 ngày, nếu người khác có quyền truy cập vào tài khoản của chủ sở hữu.

Ban quản trị trang web có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu khoản hoàn trả nào cho đến khi xác định được danh tính của Người dùng đã gửi tiền.

Theo luật pháp của quốc gia bạn và nếu chúng tôi có yêu cầu thì bạn cần đồng ý cung cấp các tài liệu có công chứng để xác định danh tính của bạn

Nếu các tài liệu công chứng do chúng tôi yêu cầu không được cung cấp trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm chúng tôi yêu cầu đầu tiên, thì chúng tôi có quyền từ chối hoàn trả tiền vào tài khoản của Người dùng, cũng như khóa tài khoản này.

Quyết định này sẽ là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc và không thể chống lại.

 

Tìm kiếm theo yêu cầu ............ không đưa ra kết quả nào

Trình duyệt của bản đã cũ!

Tải xuống hoặc nâng cấp lên một trong các trình duyệt sau: